Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου 160, Κορωπί, 19400, ΑΤΤΙΚΗΣ

Charter Special Offers

Take advantage of our latest outstanding yacht charter special offers. Typically these special offers cannot be combined with our standard discounts like repeat charter and early booking discounts. For more information contact us

10% off Group Bookings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

15% Discount on Moka Star

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

5% off Hawaii Charters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

Past Client Discount

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

30% off for Early Bookings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

Discounted Winter Charters

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas finibus pulvinar eros non venenatis. Fusce et nibh in tellus.

Powered by : Regate S.A